βιβλιογραφία

  • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 2003. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,   ΥΠΕΚΑ.
  • Μπουρδάκης Ε. (2009). Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR107 Νότιο και ανατολικό τμήμα Όρους Παρνασσού». Στο: Δημαλέξης, Α.Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.
  • Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.
  • Μερτζανίδου, Δ. 2013. Σχέδιο Δράσης Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης-Εκπαίδευσης Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2013. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Αμφίκλεια, 25 σελ.
  • Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης ΦΔΕΔ Παρνασσού. 2013. Σχέδιο Φύλαξης – Επόπτευσης ΦΔΕΔ Παρνασσού για το έτος 2013. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Αμφίκλεια, 23 σελ.
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com