Ο ΦΔΕΔ Παρνασσού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε με τον ν3044/2002, άρθρο 13 ως συνέχεια στο άρθρο 15 του ν2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και ο κανονισμός λειτουργίας του θεσπίζεται με ...περισσότερα

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού διέπεται από νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που απαρτίζεται από ...περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com