ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΥΜΟΥ (165596/2994/85 απόφαση Υπ. Γεωργίας, ΦΕΚ 458/Β/85)

 

Α. Η παραμονή στο Δρυμό, επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Εξαιρούνται όσοι κατοικούν μόνιμα ή εποχιακά στα θέρετρα «Καλάνια» και «Κρόκι» και μπορούν να διακινούνται ελεύθερα, από και προς τις θέσεις αυτές, ολόκληρο το 24ωρο, χρησιμοποιώντας μόνο το δρόμο «Ασπρόχωμα – Παλιοπαναγιά – Καλάνια».

 

Β. Το ελεύθερο παιχνίδι επιτρέπεται μόνο στους χώρους που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό.

 

Γ. Λόγω των διάφορων κινδύνων, που υπάρχουν στην περιοχή (ρέματα, γκρεμοί) οι επισκέπτες, για τη δική τους ασφάλεια, δεν πρέπει να απομακρύνονται από τους καθορισμένους χώρους αναψυχής και από τα ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια. Παιδιά κάτω των 12 ετών, πρέπει να συνοδεύονται.

 

Δ. Κατά την παραμονή μέσα στο Δρυμό, δεν επιτρέπεται:

 

1. H κυκλοφορία  κάθε είδους τροχοφόρων, στους δρόμους όπου υπάρχουν εμπόδια και απαγορευτικά σήματα.

 

2. Η στάθμευση σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και τις ειδικές διαπλατύνσεις των δρόμων.

 

3. Η χρησιμοποίηση του δικτύου δρόμων για κάθε είδους δοκιμές και αγώνες αυτοκινήτων και δικύκλων καθώς και η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και εκκωφαντικών θορύβων.

 

4. Η καταστροφή ή απομάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών του Δρυμού.

 

5. Η μεταφορά κοπτικών εργαλείων, η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης.

 

6. Η συλλογή και η μεταφορά φυτοχώματος και καυσοξύλων.

 

7. Το άναμμα φωτιάς, παρά μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους (ψησταριές), ύστερα από συνεννόηση με την τοπική Δασική Αρχή.

 

8. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή (τροχόσπιτα, σκηνές)

 

9. Η ελεύθερη κυκλοφορία ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες.

 

10. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων και σημάτων

 

11. Η πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και η,  κατά οποιονδήποτε τρόπο, έκθεση και διανομή αυτών.

 

12. Το κυνήγι κάθε ζώου, με οποιοδήποτε μέσο, σε όλη τη διάρκεια του έτους στον πυρήνα του Δρυμού, καθώς και σε απόσταση μέχρι 1000 μέτρα από τους χώρους αναψυχής περιμετρικά και από τον άξονα του δρόμου «Ασπρόχωμα – Παλιοπαναγιά».

 

13. Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή ειδών πανίδας.

 

14. Η, κατά οποιονδήποτε τρόπο, ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

 

15. Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση του χώρου γενικά.

 

16. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

 

17. Η φωτογράφηση των επισκεπτών για εμπορικούς σκοπούς.

 

18. Η βοσκή κάθε ζώου, στον πυρήνα του Δρυμού, καθώς και η εγκατάσταση ποιμνιοστασίων και η βοσκή σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα από τους χώρους αναψυχής περιμετρικά και μέχρι 200 μέτρα από τον άξονα του δρόμου «Ασπρόχωμα – Παλιοπαναγιά».

 

19. Η εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών, χωρίς άδεια της υπηρεσίας.


 

Ε. Αρμόδιες Δασικές Αρχές, για χρήσιμες πληροφορίες, είναι το Δασαρχείο Άμφισσας (τηλ. 2265028264), το Δασαρχείο Λιβαδειάς (τηλ. 2261028306 ) και το Δασαρχείο Λαμίας (τηλ. 2231022319).

 

ΣΤ. Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται οι Διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, του Ν.Δ. 996/1971, του Νόμου 177/1975 και του Νόμου 998/1979.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com