Ελληνικό όνομα

Επιστημονικό όνομα

1

Σφηκιάρης

Pernis apivorus

2

Φιδαετός

Circaetusgallicus

3

Καλαμόκιρκος

Circusaeruginosus

4

Βαλτόκιρκος

Circus cyaneus

5

Στεπόκιρκος

Circus macrourus

6

Λιβαδόκιρκος

Circus pygargus

7

Διπλοσάϊνο

Accipiter gentilis

8

Τσιχλογέρακο

Accipiter nisus

9

Σαΐνι

Accipiter brevipes

10

Γερακίνα

Buteo buteo

11

Αετογερακίνα

Buteo rufinus

12

Χρυσαετός

Aquila chrysaetos

13

Σταυραετός

Hieraaetus pennatus

14

Σπιζαετός

Hieraaetus fasciatus

15

Ψαραετός

Pandion haliaetus

16

Κιρκινέζι

Falco naumanni

17

Βραχοκιρκίνεζο

Falco tinnunculus

18

Μαυροκιρκίνεζο

Falco vespertinus

19

Δενδρογέρακο

Falco subbuteo

20

Μαυροπετρίτης

Falco eleonorae

21

Χρυσογέρακας

Falco biarmicus

22

Πετρίτης

Falco peregrinus

23

Πετροπέρδικα

Alectoris graeca

24

Ορτύκι

Coturnix coturnix

25

Πετροτριλίδα

Burhinus oedicnemus

26

Μπεκάτσα

Scolopax rusticola

27

Ασημόγλαρος

Larus cacchinans

28

Αγριοπερίστερο

Columba livia

29

Φασσοπερίστερο

Columba oenas

30

Φάσσα

Columba palumbus

31

Δεκοχτούρα

Streptopelia decaocto

32

Τρυγόνι

Streptopelia turtur

33

Κούκος

Cuculus canorus

34

Τυτώ   

Tyto alba

35

Γκιώνης

Otus scops

36

Μπούφος

Bubo bubo

37

Κουκουβάγια

Athene noctua

38

Χουχουριστής

Strix aluco

39

Νανόμπουφος

Asio otus

40

Ελατόμπουφος

Aegolius funereus

41

Γιδοβύζι

Caprimulgus europaeus

42

Σταχτάρα

Apus apus

43

Ωχροσταχτάρα

Apus pallidus

44

Σκεπαρνάς

Αpus melba

45

Αλκυόνα

Alcedo atthis

46

Μελισσοφάγος

Merops apiaster

47

Χαλκοκουρούνα

Coracias garrulus

48

Τσαλαπετεινός

Upupa epops

49

Στραβολαίμης

Jynx torquilla

50

Δρυοκολάπτης

Picus viridis

51

Μαυροτσικλιτάρα

Dryocopus martius

52

Παρδαλοτσικλιτάρα

Dendrocopos major

53

Βαλκανοτσικλιτάρα

Dendrocopos syriacus

54

Μεσοτσικλιτάρα

Dendrocopos medius

55

Λευκονώτης

Dendrocopos leucotos

56

Νανοτσικλιτάρα

Dendrocopos minor

57

Μικρογαλιάντρα

Calandrella brachydactyla

58

Κατσουλιέρης

Galerida cristata

59

Δενδροσταρήθρα

Lullula arborea

60

Σταρήθρα

Alauda arvensis

61

Χιονάδα

Eremophila alpestris

62

Οχθοχελίδονο

Riparia riparia

63

Βραχοχελίδονο

Ptyonoprogne rupestris

64

Χελιδόνι

Hirundo rustica

65

Δενδροχελίδονο

Hirundo daurica

66

Σπιτοχελίδονο

Delichon urbica

67

Χαμοκελάδα 

Anthus campestris

68

Δενδροκελάδα

Anthus trivialis

69

Λιβαδοκελάδα

Anthus pratensis

70

Νεροκελάδα

Anthus spinoletta

71

Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla flava

72

Σταχτοσουσουράδα

Motacilla cinerea

73

Λευκοσουσουράδα

Motacilla alba

74

Νεροκότσυφας

Cinclus cinclus

75

Τρυποφράχτης

Troglodytes

76

Θαμνοψάλτης

Prunella modularis

77

Χιονοψάλτης

Prunella collaris

78

Κουφαηδόνι

Cercotrichas galactotes

79

Κοκκινολαίμης

Erithacus rubecula

80

Αηδόνι

Luscinia megarhynchos

81

Καρβουνιάρης

Phoenicurus ochruros

82

Κοκκινούρης

Phoenicurus phoenicurus

83

Καστανολαίμης

Saxicola rubetra

84

Μαυρολαίμης

Saxicola torquata

85

Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe oenanthe

86

Ασπροκώλα

Oenanthe hispanica

87

Πετροκότσυφας

Monticola saxatilis

88

Γαλαζοκότσυφας

Μonticola solitarius

89

Χιονότσιχλα

Turdus torquatus

90

Κότσυφας

Turdus merula

91

Τσίχλα

Turdus philomelos

92

Κεδρότσιχλα

Turdus pilaris

93

Κοκκινότσιχλα

Turdus iliacus

94

Τσαρτσάρα

Turdus viscivorus

95

Ψευταηδόνι

Cettia cetti

96

Ωχροστριτσίδα

Hippolais pallida

97

Λιοστριτσίδα

Hippolais olivetorum

98

Κιτρινοστριτσίδα

Hippolais icterina

99

Κοκκινοτσιροβάκος

Sylvia cantillans

100

Μαυροτσιροβάκος

Sylvia melanocephala

101

Μουστακοτσιροβάκος

Sylvia rueppelli

102

Δενδροτσιροβάκος

Sylvia hortensis

103

Ψαλτοτσιροβάκος

Sylvia nisoria

104

Λαλοτσιροβάκος

Sylvia curruca

105

Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia communis

106

Κηποτσιροβάκος

Sylvia borin

107

Μαυροσκούφης

Sylvia atricapilla

108

Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus bonelli

109

Δασοφυλλοσκόπος

Phylloscopus sibilatrix

110

Δενδροφυλλοσκόπος

Phylloscopus collybita

111

Θαμνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus trochilus

112

Χιονοφυλλοσκόπος

Phylloscopus borealis

113

Χρυσοβασιλίσκος

Regulus regulus

114

Βασιλίσκος

Regulus ignicapillus

115

Μυγοχάφτης

Muscicapa striata

116

Δρυομυγοχάφτης

Ficedula semitorquata

117

Κρικομυγοχάφτης

Ficedula albicollis

118

Μαυρομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca

119

Αιγίθαλος

Aegithalus caudatus

120

Καστανοπαπαδίτσα

Parus palustris

121

Κλειδωνάς

Parus lugubris

122

Βουνοπαπαδίτσα

Parus montanus

123

Σκουφοπαπαδίτςα

Parus cristatus

124

Ελατοπαπαδίτσα

Parus ater

125

Γαλαζοπαπαδίτςα

Parus caeruleus

126

Καλόγερος

Parus major

127

Δενδροτσοπανάκος

Sitta europaea

128

Βραχοτσοπανάκος

Sitta neumayer

129

Σβαρνίστρα

Tichodroma muraria

130

Βουνοδενδροβάτης

Certhia familiaris

131

Καμποδενδροβάτης

Certhia brachydactyla

132

Σακουλοπαπαδίτσα

Remiz pendulinus

133

Συκοφάγος

Oriolus oriolus

134

Αετομάχος

Lanius collurio

135

Γαϊδουροκεφαλάς

Lanius minor

136

Διπλοκεφαλάς

Lanius excubitor

137

Κοκκινοκεφαλάς

Lanius senator

138

Κίσσα

Garrulus glandarius

139

Καρακάξα

Pica pica

140

Κιτρινοκαλιακούδα

Pyrrhocorax graculus

141

Κοκκινοκαλιακούδα

Pyrrhocorax pyrrhocorax

142

Κάργια

Corvus monedula

143

Χαβαρόνι

Corvus frugilegus

144

Κουρούνα

Corvus corone cornix

145

Κόρακας

Corvus corax

146

Ψαρόνι

Sturnus vulgaris

147

Αγιοπούλι

Sturnus roseus

148

Σπουργίτης

Passer domesticus

149

Χωραφοσπουργίτης

Passer hispaniolensis

150

Δενδροσπουργίτης

Passer montanus

151

Πετροσπουργίτης

Petronia petronia

152

Χιονόστρουθος

Montifringilla nivalis

153

Σπίνος

Fringilla coelebs

154

Χειμωνόσπινος

Fringilla montifringilla

155

Σκαρθάκι

Serinus serinus

156

Φλώρος

Carduelis chloris

157

Καρδερίνα

Carduelis carduelis

158

Λούγαρο

Carduelis spinus

159

Φανέτο

Carduelis cannabina

160

Σταυρομύτης

Loxia curvirostra

161

Πύρρουλας

Pyrrhula pyrrhula

162

Χοντρομύτης

Cocc. coccothraustes

163

Χρυσοτσίχλονο

Emberiza citrinella

164

Σιρλοτσίχλονο

Emberiza cirlus

165

Βουνοτσίχλονο

Emberiza cia

166

Βλάχος

Emberiza hortulana

167

Σκουρόβλαχος

Emberiza caesia

168

Αμπελουργός

Emberiza melanocephala

169

Τσιφτάς

Miliaria calandra

170

Βασιλαετός

Aquila heliaca

171

Νανομυγοχάφτης

Ficedula parva

172

Λευκός πελαργός

Ciconia ciconia

 

 

 

 

Σύνολο

172 είδη

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com