Στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (περιοχές δικτύου Natura 2000 ορέων Παρνασσού, Γκιώνας και Βαρδουσίων), εντοπίζονται οι παρακάτω Προστατευόμενες Περιοχές:

 

Εθνικός Δρυμός

Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού ιδρύθηκε το 1938 με σκοπό την προστασία του σπάνιας ομορφιάς περιβάλλοντός του, με τη θεσμοθέτηση καταρχήν του πυρήνα του ως περιοχή προστασίας, όπως αυτός ορίζεται από τα Βασιλικά Διατάγματα του 1938 και 1939 (ΦΕΚ 286/Α και ΦΕΚ 1/Α, αντίστοιχα).

 

Καταφύγια Άγριας Ζωής (KAZ)

Η διαχείριση των Καταφυγίων Άγριας Ζωής πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις Διατάξεις του Δασικού Κώδικα όπως ισχύει.

Εντός των ΚΑΖ [ν.4315/2014 α. 59 (τροπ.) ν. 1650/1986 α. 19] απαγορεύεται:

η θήρα γενικά, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή της φυσικής βλάστησης με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η επιχωμάτωση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.

Επιτρέπεται εντός των ΚΑΖ η εγκατάσταση παρατηρητηρίων άγριας πανίδας [ν.4315/2014 α. 59 (τροπ.) ν. 1650/1986 α. 19].

Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Ασπρόχωμα– Ψιλό – Προντόλη – Κελάρι (Αράχωβας)», έκτασης 4.670,3 εκταρίων (ΦΕΚ 1043/Β/1976) (Παρνασσός).

Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Ρεκάς» έκτασης 3.346,3εκταρίων( ΦΕΚ 528/27-7-88) (Γκιώνα).

Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Συκιάς - Λευκαδιτίου» έκτασης 2.844,9εκταρίων( ΦΕΚ 540/04-07-88) (Γκιώνα).

Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Μακρυά Ράχη» έκτασης 1.159,7 εκταρίων (ΦΕΚ 168/10-03-95) (Βαρδούσια).

 

Εκτροφείο Θηραμάτων

Εκτροφείο Θηραμάτων «Αμφίκλειας», έκτασης 250 εκταρίων, (ΦΕΚ 406/Β/76).

 

Αισθητικό Δάσος

«Περιαστικό Δάσος Τιθορέας», έκτασης 200 εκταρίων (ΠΔ ΦΕΚ 125/Δ/1979) (Παρνασσός).

 

Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Η Ε.Ε. αντιλαμβανόμενη την οικολογική, αισθητική και οικονομική σημασία των οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, προχώρησε στη δημιουργία του οικολογικού δικτύου «Natura 2000» (το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως).

 

ΖΕΠ “Όρος Παρνασσός” με κωδικό GR 2410002 και έκταση 34.414,33 ha.

ΕΖΔ “ΝΑ Παρνασσός - Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας” με κωδικό GR 2450005 και έκταση 18.633,99 ha.

ΕΖΔ «Όρος Γκιώνα» με κωδικό GR2450002 και έκταση 22.668,3 ha

ΖΕΠ «Κορυφές Όρους Γκιώνα, Χαράδρα Ρεκά, Λαζόρεμα, και Βαθιά Λάκκα» με κωδικό GR2450007 και έκταση 10.563,91 ha.

ΕΖΔ «Όρη Βαρδούσια» με κωδικό GR2450001 και έκταση 19.320,78 ha

ΖΕΠ «Όρος Βαρδούσια» με κωδικό GR2450008 και έκταση 25.014,24 ha

 

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ εδώ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com