Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, κάτω από την επίδραση παραγόντων όπως το έντονο ανάγλυφο, η ποικιλία του μικροκλίματος, οι διαφορετικοί τύποι εδαφών και πετρωμάτων, παρουσιάζει μια ποικιλία οικοτόπων.

Σύμφωνα με την οδηγία περί οικοτόπων (για την ένταξη και προστασία τους) 92/43/ΕΟΚ (Παράρτημα I: τύποι οικοτόπων της οδηγίας), κάθε κράτος-μέλος έχει χαρακτηρίσει εντός της Επικράτειάς του «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (ΕΖΔ). Σε αυτές πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση των οικοτόπων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, έτσι ώστε και οι μελλοντικές γενιές να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ποικιλία των φυτών, των ζώων και του τοπίου που εμπεριέχουν.

 

Στον ορεινό όγκο του Παρνασσού έχει θεσμοθετηθεί η ΕΖΔ “ΝΑ Παρνασσός - Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας” (GR 2450005), που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ευθύνης.

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ οι ομάδες οικοτόπων που συναντάμε στον Παρνασσό είναι οι εξής:

  1. 1.   Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους (4090).
  2. 2.   Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea (6220).
  3. 3.   Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτικα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης) (6230.
  4. 4.   Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (8140).
  5. 5.   Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση (8210).
  6. 6.   Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia (9340).
  7. 7.   (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα (9530).
  8. 8.   Ενδημικά δάση με Juniperus spp. (9560) ...περισσότερα

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ εδώ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com