Σύμφωνα με τον νέο νόμο Ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», διευρύνονται τα όρια των ήδη υφιστάμενων ΦΔΠΠ και ιδρύονται οκτώ (8) νέοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (συνολικά πλέον 36 ΦΔΠΠ), έτσι ώστε το σύνολο των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 να ενταχθεί σε ΦΔΠΠ.

  Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού τα όρια χωρικής αρμοδιότητάς του αυξάνονται, περιλαμβάνοντας την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου περιοχή ευθύνης η οποία επεκτείνεται και στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Η περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΕΔ Παρνασσού περιλαμβάνει συνολικά έξι (6) περιοχές του Δικτύου NATURA 2000  (με σκίαση οι νέες περιοχές που προστέθηκαν στη χωρική αρμοδιότητα του ΦΔΕΔ Παρνασσού): 

 

α/α

ΦΔΠΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ (ha)

1

Φορέας Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού

GR2410002

ΖΕΠ

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

34.384

2

Φορέας Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού

GR2450005

ΕΖΔ-

πΤΚΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-

ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,

ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

18.663,57*

3

Φορέας Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού

GR2450002

ΕΖΔ

ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ

21.879,82

4

Φορέας Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού

GR2450007

ΖΕΠ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΩΝΑ,

ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ,

ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ

10.399,14

5

Φορέας Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού

GR2450001

ΕΖΔ

ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

19.373,53

6

Φορέας Διαχείρισης

Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού

GR2450008

ΖΕΠ

ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

24.789,15

 

*Αύξηση έκτασης μετά την τροποποίηση των ορίων των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 βάσει της ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β’/15-12-2017)

ΖΕΠ : Ζώνη Ειδικής Προστασίας

ΕΖΔ : Ειδική Ζώνη Διατήρησης

πΤΚΣ : προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας  

 

  Η νέα περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ εντοπίζεται εντός των ορίων τριών (3) νομών (Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας) με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στο Νομό Φωκίδας και εντός των ορίων επτά (7) Δήμων με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στο Δήμο Δελφών. Ο ΦΔ έχει στην αρμοδιότητά του τα ορεινά οικοσυστήματα του Παρνασσού, Γκιώνας και Βαρδουσίων.

 

 

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com