Βιβλιογραφία:

  • ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Αθήνα.
  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 2019.  Σχέδιο Δράσης Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης του ΦΔΕΔ Παρνασσού, Αμφίκλεια.
  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης 2013. Σχέδιο Φύλαξης- Επόπτευσης του ΦΔΕΔ Παρνασσού, Αμφίκλεια.

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com