περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών της περιοχής ευθύνης του ΦΔΕΔ Παρνασσού... περισσότερα

περιοχές προστασίας

Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού ιδρύθηκε το 1938 με σκοπό την προστασία του σπάνιας ομορφιάς περιβάλλοντός του με τη θεσμοθέτηση... περισσότερα

κανονισμός εθνικού δρυμού

Η παραμονή στο Δρυμό, επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου.Εξαιρούνται όσοι κατοικούν μόνιμα ή εποχιακά... περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού,

 

είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από εκπροσώπους υπουργείων, υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, Μ.Κ.Ο. και ειδικούς επιστήμονες. Είναι αρμόδιος για τη διατήρηση, την προστασία και τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού που ιδρύθηκε το 1938 μαζί με αυτόν του Ολύμπου και αποτελεί έναν από τους παλαιότερους της Ελλάδας. Οι Εθνικοί Δρυμοί, σύμφωνα με το Ν. 1650/86 άρθρο 19, ανήκουν στην κατηγορία των Εθνικών Πάρκων αλλά λόγω του Δασικού τους χαρακτήρα  ονομάζονται Εθνικοί Δρυμοί από τις Δρυάδες, τις Νύμφες των δασών κατά την Ελληνική Μυθολογία. Η προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού με αναγνωρισμένη αξία για τη χλωρίδα, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα, τους οικοτόπους, το τοπίο και τον πολιτισμό, είναι μία σημαντική προτεραιότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο... περισσότερα

 

Κύριοι στόχοι του Φορέα Διαχείρισης είναι:

  • Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και γενικότερα η προστασία του συνόλου της περιοχής.
  • Η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
  • Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή και ανάδειξη των αξιών της προστατευόμενης περιοχής.
  • Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα, η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

 

Η ενημέρωση της Ιστοσελίδας του Φορέα θα είναι διαρκής και χρήσιμη για κάθε επισκέπτη με επιστημονικά και περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα. Προσδοκούμε ότι θα συμβάλλετε κι εσείς στην προσπάθεια αυτή.

 

                                                             Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού

                                                                   Θέκλα Κ. Τσιτσώνη

                                                                       Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας

                                                                      & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

 


Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com