Βιβλιογραφία

  • Καζάνης Δημήτρης, 2011. Ελληνικά Φυτά. In: Οικονόμου-Αμίλλη Α. (επιμέλεια έκδοσης), Βιοποικιλότητα του Παρνασσού. Δραστηριότητες του Βοτανικού Μουσείου ΕΚΠΑ, Αθήνα, σελ. 31-74
  • Καρέτσος Γ., 2002. Μελέτη της βλάστησης και της οικολογίας του όρους Οίτη. Διδακτορική διατριβή, Πάτρα
  • Κάσσιος Κώστας, Robert Golde, Jeffrey Raynsford, David Hess, Michael Long, 1979. Delphi- Mt. Parnassous Study: Greece. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry. School of Landscape Architecture
  • ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Αθήνα. Κεφ.2, Σελ. 17-37
  • Euro+med PlantBase:

 http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [Accessed 11-10-2013]

  • Med-Checklist:

 http://ww2.bgbm.org/mcl/home.asp [Accessed 11-10-2013]

  • Φιλοτης- Βαση Δεδομενων Για Την Ελληνικη Φυση:

  http://filotis.itia.ntua.gr/home/

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com