Ελληνικό όνομα

Επιστημονικό όνομα

1

Πέστροφα

Salmo trutta      

2

Ντάσκα

Pseudophoxinus stymphalicus

3

Πασκόβιζα

Pseudophoxinus beoticus

4

Στρωσίδι

Barbus albanicus           

5

Σκαρούνι

Barbus graecus

6

Χαμοσούρτης

Barbus p. peloponnesius

7

Ελληνοπυγόστεος

Pungitius hellenicus

 

 

 

 

Σύνολο

7 είδη

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com