Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ προβλέπεται από το άρθρο 34, του ν.4685/2020 και την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11.10.2021 (B΄ 4768).

 

Οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με την οικολογική και ιστορική-πολιτισμική αξία της περιοχής, αλλά και την ανάγκη προστασίας και σεβασμού αυτής.

 

Απώτερος σκοπός των δράσεων ενημέρωσης είναι αφενός να επηρεάσει αντιλήψεις και στάσεις των κοινωνικών ομάδων και αφετέρου να ενισχύσει τις συμμετοχικές διαδικασίες με την ένταξη του τοπικού, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού στο σύστημα λήψης αποφάσεων μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με τοπικούς φορείς.

 

Ενδεικτικές δράσεις ως προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στο πλαίσιο της πληροφόρησης, είναι εκστρατείες ενημέρωσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας από το Φορέα Διαχείρισης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης, όπως είναι φυλλάδια, αφίσες, ημερολόγια κ.α.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com