«Ορεινές Περιοχές και Αειφόρος Ανάπτυξη»

 

Ζάγκας Θ.,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας, Πανεπιστημιούπολη

 

Η Ελλάδα είναι χώρα ορεινή, αφού το 65% της έκτασής της ανήκει στη λοφώδη, ορεινή και αλπική ζώνη. Οι περισσότερες από τις ορεινές περιοχές της χώρας μας αποτελούν τοπία σπάνιας ομορφιάς. Για το λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, πολλές από αυτές να αναπτυχθούν οικοτουριστικά. Σ' αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να αποφεύγονται λάθη τα οποία έγιναν κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και σε κάποιες περιοχές στις οποίες υπάρχουν χιονοδρομικά κέντρα.
Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών θα πρέπει να βασιστεί στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Αυτός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα των περιοχών όπως είναι:

  • Η προστασία των περιοχών από κάθε μορφής κίνδυνο και κυρίως από τις δασικές πυρκαγιές.
  • Η αξιοποίηση των οπτικών πόρων.
  • Τα χιονοδρομικά κέντρα θα πρέπει να αποτελούν μέρος των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ορεινού χώρου και όχι το επίκεντρο.
  • Η προώθηση παραδοσιακών, βιολογικών προϊόντων, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
  • Η προβολή της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Το ζήτημα των υποδομών, της πολιτικής τιμών και των υπηρεσιών.
  • Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • Η προώθηση του οικοτουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού.
  • Η ανάπτυξη της ορεινής οικονομίας, οικοτεχνίας και γενικά των παραδοσιακών δραστηριοτήτων.
  • Η προώθηση όλων των δράσεων με επίκεντρο τον τοπικό άνθρωπο.


Όλα τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία αξία αν δεν ενταχθούν, ιεραρχηθούν και δρομολογηθούν στo πλαίσιo ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης των περιοχών αυτών.
 

«Οι Εθνικοί Δρυμοί στο Χωροταξικό Σχεδιασμό»

  

Κασσιός Κώστας,

Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Οι Εθνικοί Δρυμοί – θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι λέγοντας Εθνικούς Δρυμούς θα συμπεριλαμβάνουμε και τις άλλες νομοθετημένες φυσικές περιοχές όπως Αισθητικά Δάση, Μνημεία Φύσεως και Yγροτόπους – συνιστούν μια ειδική κατηγορία χρήσεων γης αυτή των «προστατευομένων περιοχών ή ζωνών προστασίας». 2

 

Σαν μια ειδική κατηγορία χρήσεως γης λοιπόν θα δούμε τους Εθνικούς Δρυμούς μέσα στο πλέγμα των σχεδιασμών , πολιτικών και δράσεων ενός Χωροταξικού Σχεδιασμού για να διερευνήσουμε το βαθμό της συμμετοχής τους και να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για τη συμβολή τους στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός από την άλλη μεριά ,ανάλογα με την κλίμακα που αναφέρεται διακρίνεται σε Τοπικού, Περιφερειακού και Εθνικού επιπέδου, ενώ στόχος ή οι στόχοι απευθύνονται στον άριστο συσχετισμό του φυσικού κοινωνικού-οικονομικού-πολιτιστικού και δημογραφικού συνδυασμού που μπορεί να απευθύνεται σε όλα τα προαναφερθέντα τρία γεωγραφικά-χωρικά επίπεδα.

Οι Εθνικοί Δρυμοί στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασμού καταλαμβάνουν το κομμάτι ή καλλίτερα το κεφάλαιο εκείνο που αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον που δεν είναι όμως ανεξάρτητο και αποκομμένο από το κοινωνικο-οικονομικό «γίγνεσθαι» και ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Αυτή λοιπόν η ενδοδυναμική ικανότητα των προστατευομένων ζωνών είναι εκείνη που μας υποχρεώνει να δούμε τις περιοχές αυτές στο ρόλο τους στο κατεξοχήν δυναμικό χωροταξικό σχήμα.

Και ενώ το οικονομικό σκέλος μας πείθει για τη σοβαρή συμμετοχή και ενεργή παρουσία των φυσικών περιοχών στο χωροταξικό σχεδιασμό μέσα στο χρόνο έρχεται το κοινωνικό κομμάτι να εξεταστεί.

Πράγματι οι προστατευόμενες περιοχές προϋποθέτουν «εν ονόματι» της προστασίας τους περιορισμούς και απαγορεύσεις που συχνά γεννούν αντιδράσεις και εμπόδια απ’ τους άμεσα ενδιαφερόμενους όμορους των περιοχών.

Η ένταξη των προστατευόμενων φυσικών περιοχών σε ένα αποτελεσματικό χωροταξικό σχεδιασμό απαιτεί να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί λόγω φύσεως των περιοχών ενώ ταυτόχρονα να διερευνηθούν τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που πηγάζουν απ’ την παρουσία της προστατευόμενης ζώνης στο χώρο.

Έρχεται λοιπόν ένας Χωροταξικός Σχεδιασμός να βρει το σωστό ή καλύτερα τον ορθολογικό τρόπο που θα συμβιβάσει την προστασία της φύσης με την αειφορική παραγωγή αγαθών από το χώρο.

Συνοψίζοντας το θετικό ρόλο των Εθνικών Δρυμών και γενικά των προστατευόμενων φυσικών ζωνών, για τα τρία διαδοχικά επίπεδα Χωροταξικού Σχεδιασμού δηλ. τοπικό, περιφερειακό, εθνικό που διαδραματίζουν μπορούμε να πούμε τα εξής:

Α. Στο τοπικό επίπεδο η θετική συμβολή τους βρίσκεται στο ότι:

1. Δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας (φύλακες, εργάτες, ξεναγοί, διοικητικό προσωπικό).

2. Αναπτύσσουν προϋποθέσεις τουριστικής κινήσεως.

3. Αυξάνουν τη ζήτηση γης στις όμορες περιοχές της προστατευόμενης ζώνης και συνεπώς αυξάνουν την αξία γης.

4. Βελτιώνουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες των όμορων οικισμών.

5. Προσελκύουν ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα .

6. Συντηρούν το φυσικό περιβάλλον σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο.

Β. Στο περιφερειακό επίπεδο η θετική συμβολή τους συνοψίζεται στα εξής:

1. Εξισορροπούν αναπτυξιακά προγράμματα και δρουν καταλυτικά στο σχήμα «ανάπτυξη-προστασία».

2. Διευρύνουν το τουριστικό ενδιαφέρον για την περιφέρεια π.χ. οι Πρέσπες προσελκύουν επισκέπτες που δημιουργούν τουριστικό ρεύμα για το Β.Δ. Τμήμα της Μακεδονίας.

3. Προσελκύουν προγράμματα αναπτύξεως περιφερειακού επιπέδου (οικονομικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά).

4. Διατηρούν τον οικολογικό χαρακτήρα και αντιπροσώπευση του φυσικού περιβάλλοντος-γενετικού υλικού, τοπίου κλπ. της περιοχής (π.χ. ο Εθνικός Δρυμός Βίκου στα Ζαγοροχώρια).

5. Συντηρούν γνήσια παραδοσιακά πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής που αλλιώς θα είχαν εξαφανιστεί.

6. Δίνουν ευκαιρίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής για την περιοχή. 

Γ. Σε εθνικό επίπεδο Χωροταξικού Σχεδιασμού οι Εθνικοί Δρυμοί και οι φυσικές προστατευόμενες ζώνες συμβάλλουν θετικά:

1. Στην ισορροπία που απαιτεί ένας εθνικός σχεδιασμός ανάμεσα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των πόρων.

2. Συντηρούν την εθνική οικολογική κληρονομιά και γίνονται παρακαταθήκες για τις ερχόμενες γενιές.

3. Αποτελούν μεγάλα εθνικά αποθέματα φυσικών περιοχών και μπορούν να «ρευστοποιηθούν» όταν οι ανάγκες της χώρας το απαιτήσουν.

4. Φιλοξενούν πολύτιμο γενετικό υλικό φυτών και ζώων που η συντήρησή του έχει τεράστια επιστημονική, εθνική και διεθνή σημασία για την πρόοδο της ανθρωπότητας.

5. Αποτελούν μεγάλους χώρους έρευνας και εκπαίδευσης πάνω σε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος.

6. Είναι χώροι αναψυχής και συχνά πόλοι τουριστικής έλξης σε εθνική κλίμακα.

7. Προβάλλουν διεθνώς τη χώρα και τους πολύτιμους φυσικούς της πόρους συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προσπάθεια βελτίωσης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

8. Δίνουν απασχόληση σε ειδικές επιστημονικές ομάδες και δημιουργούν νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις.

 

Υπάρχουν βέβαια και προβλήματα που το όλο αυτό Χωροταξικό εγχείρημα εμφανίζει ιδιαίτερα στη φάση υλοποίησής του ,που όμως διαχρονικά και με σωστή διαχείριση και κοινωνική αποδοχή αντιμετωπίζονται.

Η ευθύνη όμως της προστασίας θα πρέπει να περάσει στους ανθρώπους που ζουν κοντά στους χώρους προστασίας που ταυτόχρονα δικαιούνται να απολαμβάνουν όλα τα υλικά που πηγάζουν απ’ τους χώρους αυτούς. Τότε μόνο μπορούμε να ελπίζουμε σε μια σωστή χωροταξική συμμετοχή των φυσικών περιοχών στην πρόοδο του τόπου και στη συνέχιση της φυσικής μας εθνικής κληρονομιάς. Αν κάθε φορά ζητάμε μερικοί άλλοι κάπου αλλού να υποφέρουν ή να στερούνται για να απολαμβάνουμε εμείς τα αγαθά από τους Εθνικούς Δρυμούς και το φυσικό περιβάλλον τότε δεν συμφιλιώνουμε τον άνθρωπο και τη φύση αλλά τους διαχωρίζουμε. 

 «Εθνικός Δρυμός Παρνασσού και Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους Βίοι Παράλληλοι;»

 

Γεωργίου Κυριάκος,

Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης 

 

Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού (ΕΔΠ) και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) είναι και οι δύο περιοχές του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000. Παρουσιάζουν διαφορές και ομοιότητες ως προς το γεωλογικό υπόστρωμα και το βιοκλίμα και διαθέτουν και οι δύο σημαντικά βιοτικά στοιχεία για την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα.

Χαρακτηρίζονται από ποικιλία οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Περιλαμβάνουν σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, υγρότοπους και τύπους βλάστησης βραχωδών ή πετρωδών εδαφών που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ενδημισμού. Επιπλέον, διαθέτουν σημαντική φυτοποικιλότητα και προσφέρουν ενδιαίτημα σε μεγάλο αριθμό ενδημικών και στενοενδημικών φυτών.

Οι δύο περιοχές αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών για δραστηριότητες αναψυχής και προσελκύουν σημαντικούς αριθμούς παραθεριστών. Η οικιστική πίεση εντός των ορίων του ΕΔΠΤ 4 είναι μηδαμινή ενώ εντός της περιφερειακής ζώνης του ΕΔΠ είναι σημαντική. Παρόμοια, η βόσκηση έχει αποκλεισθεί τελείως από το Τρόοδος ενώ αποτελεί έντονη δραστηριότητα ακόμα και εντός του πυρήνα του ΕΔΠ. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες, αμιάντου στο Τρόοδος και βωξίτη στον Παρνασσό, έχουν αφήσει πληγές και στις δύο περιοχές και γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης. Ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών είναι αυξημένος στο Τρόοδος αλλά είναι πολύ καλά οργανωμένη η πρόληψη και αντιμετώπιση.

Η διαχείριση του ΕΔΠΤ διενεργείται από το Τμήμα Δασών της Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος βάσει σχεδίου διαχείρισης το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο Προγράμματος LIFE. Σκοπός της διαχείρισης είναι η διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Πάρκου και η διάθεση του στο κοινό για αναψυχή, επιμόρφωση και τουριστική ανάπτυξη. Διαθέτει Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, μονοπάτια της Φύσης, οργανωμένους εκδρομικούς χώρους, κατασκηνωτικούς χώρους και χιονοδρομικό κέντρο. Όλα αυτά υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Τμήματος Δασών της Κύπρου. Για τα ευαίσθητα ή απειλούμενα ενδιαιτήματα και είδη υλοποιούνται προγράμματα παρακολούθησης με βάση συγκεκριμένα σχέδια και εξελίσσονται προγράμματα ανάδειξης, εμπλουτισμού και αποκατάστασης. Εν γένει η διαχείριση του Τροόδους έχει τύχει Κρατικής υποστήριξης από διοικητική και οικονομική άποψη. Τέλος, το πιο σημαντικό είναι ότι η διατήρηση και η προστασία του έχουν γίνει συνείδηση τόσο της Πολιτείας όσο και των πολιτών.

Τη θετική πορεία που ακολουθεί το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους πώς μπορεί να την ακολουθήσει και ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού; 

«Ενάμνια προσκολλημένοι στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων»

  

Χριστοδούλου Α.Σ.,

Αν. Καθηγητής Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Η διαχείριση του περιβάλλοντος, να γίνεται λοιπόν με βάση το Οικοκεντρικό σύστημα - δηλαδή στο επίκεντρο να είναι η φύση - ή με βάση το ανθρωποκεντρικό - δηλαδή στο επίκεντρο ο άνθρωπος, γιατί μόνο αυτός έχει δικαιώματα? Ποιος θα δώσει την απάντηση? Διότι υπάρχει η άποψη ότι (Ελύτης):

«...Σελδζούκοι ροπαλοφόροι καραδοκούν.

Χαγάνοι ορνεοκέφαλοι βυσσοδομούν.

Σκυλοκοίτες και νεκρόσιτοι κι ερεβομανείς

κοπροκρατούν το μέλλον...»

Όσον αφορά το δάσος, σήμερα, έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα:

στο φυσικό δάσος, το τεχνητό (βελτιωμένων γενετικά ειδών), τις φυτείες ταχυαυξών ειδών και τέλος τις φυτείες μεταλλαγμένων ειδών. Το ερώτημα δεν είναι ποιά μορφή δάσους ή ποιο σύστημα θα εφαρμόσουμε, γιατί θα τα εφαρμόσουμε όλα, αλλά πού θα εφαρμόσουμε το καθένα από αυτά. Μια διαδικασία, όμως, καθόλου εύκολη, αφού με το υπάρχον σύστημα, στην ουσία, επιδιώκεται μια εξειδίκευση της παιδείας και της έρευνας, έτσι ώστε να αποκλείεται η θέαση του όλου ή να αδυνατεί να διακρίνει κάποιος που κείται το καίριο. Από την άλλη δε πλευρά φροντίζουμε, πλέον, οι φοιτητές και φοιτήτριές μας, να παίρνουν γνώσεις με χρηστική και μόνο αξία. Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο κινείται κάθε οικονομική μας κίνηση, αυτός εντοπίζεται στο τρίπτυχο «μεγάλο κέρδος - γρήγορο κέρδος - εύκολο κέρδος».

Επιβάλλεται, λοιπόν, να παραμείνουμε ενάμνια προσκολλημένοι στην προστασία των δασών και γενικότερα του περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη όμως αλλαγή της ίδιας της συνείδησής μας αλλά και την παράλληλη άσκηση κάθε λογής πίεσης προς τους κυβερνώντες.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com